Disclaimer

 

Disclaimer Buylocal internetsite(s)


Buylocal stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en dat u een bezoek brengt aan onze website. Buylocal besteedt voortdurend zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en diensten. Buylocal behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Buylocal aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.buylocal.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site(s) te kunnen raadplegen. Buylocal aanvaard geen aansprakelijkheid voor het distribueren van onrechtmatige of auteurrechtelijke informatie gepubliceerd door derden via www.buylocal.nl . Ook kan Buylocal geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen of van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Buylocal garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische post. Buylocal aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.