Partner worden.

Buylocal zoekt partners.

Levert u kassa systemen, voorraadsystemen en/of Software as a service voor point of sale systemen neem dan contact met ons op.

Buylocal koppelt artikeldatabases en voorraadsystemen zodat deze voorraaden toegangkelijk zijn voor consumenten via onze website.

Ook bieden wij ruimte voor partners om zichzelf te presenteren. Te denken is ook aan presentatieruimte voor o.a. handelsverenigingen voor publieke communicatie. 

Informatie aanvragen >